Diagnostiek

Apollonia, doet diagnostiek 

voor kinderen en jongeren

Ik ben Apollonia, klinisch psycholoog afgestudeerd aan de Universiteit van Gent in 2016, en plusmama van een plusdochter.

 

Al bij de start van mijn opleiding heb ik steeds een grote affiniteit gehad in het werken met kinderen, en dit vormde dan ook de rode draad doorheen mijn opleiding en stage. Mijn stage heb ik afgewerkt in een Centrum voor Ambulante Revalidatie, waar ik werkte met kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen (ASS, Dyslexie, ADHD, …).

 

Ik investeer ook steeds tijd in lezingen, opleidingen, studiedagen, intervisie, … om mijn kennis verder bij te schaven en up-to-date te blijven. In 2017-2018 volgde ik de éénjarige basisopleiding in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte Kinder- en Jeugdpsychotherapie. Ik probeer mijn ontwikkelingsdenken nog meer te verruimen en volg momenteel een ervaringsgerichte opleiding kindertherapie en begeleiding onder leiding van Ada Van Moorhem.

 

Opleidingen:

 • Opleiding Ervaringsgerichte kindertherapie en begeleiding – Ada Van Moorhem (2021)
 • tiendaagse opleiding kindertherapie en begeleiding – Tine Maeyens (2018-2019)
 • basisopleiding experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie - Prof. Leni Verhofstadt-Denève (2017-2018)
 • basisopleiding ‘werken met duplo’ – vzw Jo-In (2017)
 • Master in de klinische psychologie – Universiteit Gent (2011-2016)

 

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 922116438

Visumnummer: 261226

Voor wie?

Elke ouder maakt zich wel eens zorgen om de ontwikkeling van zijn/haar kind(eren). Je wordt geconfronteerd met angsten, twijfels en onzekerheden. Je zit met bepaalde vragen en bent op zoek naar antwoorden: mijn kind kan zich niet concentreren, mijn kind heeft moeite met het onthouden van tafels en rekenregels, ik heb altijd al het gevoel had dat mijn kind anders was dan anderen, al van kleins af aan heeft mijn kind moeite met veranderingen en onverklaarbare woedebuien, mijn kind verveelt zich op school …

 

Binnen de praktijk sta ik in voor alles wat te maken heeft met diagnostiek. In een eerste gesprek brengen we samen in kaart wat de moeilijkheden zijn en overlopen we de ontwikkeling en grote ontwikkelingsdomeinen van uw kind/jongere. Daarna wordt samen gekeken welke verdere testen nodig zijn.


Bij intelligentieonderzoek in het kader van terugbetaling logopedie is er geen eerste gesprek nodig.

 

Indien gewenst is er na alle onderzoeken een uitgebreide testbespreking mogelijk.

             

 

Wat?

Intelligentieonderzoek

Aan de hand van een reeks opdrachten wordt een beeld gevormd van de cognitieve mogelijkheden van uw kind (een intelligentieprofiel).

Het kan nuttig zijn een intelligentieonderzoek af te nemen in het kader van leerproblemen (bv. voor een aanvraag logopedie), studiekeuze, vermoeden van hoogbegaafdheid, …

 

Dit onderzoek neemt 1 tot 1.5 uur in beslag, afhankelijk van de leeftijd en mogelijkheden van het kind.

 • Kinderen van 2.5-6j: WPPSI-III-NL
 • Kinderen van 6-17j: WISC-V

 

De kostprijs bedraagt 160 euro (inclusief verslag en scoring).

Testbespreking achteraf is mogelijk op aanvraag.

Aandachtsonderzoek

Bij kinderen met concentratieproblemen wordt gekozen om een aandachtstest af te nemen om na te gaan of een onderliggende concentratiestoornis de oorzaak hiervan is. Je kan dit onderzoek zelf aanvragen, maar wordt soms ook geadviseerd door derden: school, CLB.

 

In een één op één setting worden verschillende deelaspecten van de aandacht in kaart gebracht. Hiervoor maak ik gebruik van de TEA-CH en Bourdon Vos. De testen worden aangevuld met vragenlijsten voor de ouders en de leerkracht.

Het kan nodig zijn om ook aanvullend een intelligentietest af te nemen.

 

Dit onderzoek neemt 1.5uur in beslag. Kinderen tussen de 6-16 jaar kunnen worden getest.

 

De kostprijs bedraagt 150 euro (inclusief verslag en scoring).

Testbespreking achteraf is mogelijk op aanvraag.

Onderzoek naar ASS

Indien tijdens de intake kenmerken naar voren komen die passen binnen het autismespectrum, wordt hiernaar verder onderzoek gedaan. Autisme uit zich op verschillende manieren en niet alle kenmerken zijn bij elk kind met ASS aanwezig.

 

Enkele voorbeelden:

 • Vreemd taalgebruik, moeite met oogcontact, moeite met spreekwoorden, letterlijk opvatten van taal, …
 • Moeite met sociaal contact en sociale regels
 • Beperkte interesses
 • Vasthouden aan routines, moeite met veranderingen, moeite met nieuwe situaties, …
 • Te weinig of net te veel fantasie, moeite met inlevingsvermogen, …
 • Onder- of overgevoelig voor sensorische prikkels

 

Dit onderzoek is het meest uitgebreid en verloopt over verschillende sessies. Er moet ook steeds contact opgenomen worden met een kinderpsychiater om de eventuele diagnose multidisciplinair te bevestigen.

 

Het onderzoek bestaat uit verschillende delen:

 • Intake en ontwikkelingsanamnese (ouders)
 • Belevingsonderzoek met het kind
 • Vragenlijsten
 • Schoolobservatie

 

Indien aangewezen kan dit worden aangevuld met een intelligentieonderzoek en/of aandachtstesting.

 

Er wordt ten slotte een uitgebreid verslag opgemaakt en een eventuele nabespreking volgt indien gewenst.

 

De kostprijs wordt berekend op basis van de nodige onderzoeken die worden uitgevoerd.

 

Praktische info

Intake: € 60

Testbespreking: €30 per halfuur (vb. €85 voor 1.5u)

Intelligentieonderzoek: €160

Aandachtsonderzoek: €150

Belevingsonderzoek: €60

Schoolobservatie: €75

ASS-onderzoek (schoolobservatie + vragenlijsten + verslag): €150

 

 

Afspraken: onderzoeken gebeuren bij voorkeur in de voormiddag.

Er wordt telefonisch/via mail een moment samen afgesproken.