Intelligentie-onderzoek

Intelligentie-onderzoek

 

Op vraag van de ouders, de logopedist of een arts kan ook een

intelligentie-onderzoek voor kinderen en jongeren worden uitgevoerd.


 

 

Hoe gaat dit tewerk?

 

Met een intelligentie-onderzoek meten we de cognitieve mogelijkheden van kinderen en jongeren. Dit gebeurt aan de hand van gestandaardiseerde testen, zoals de WPPSI-IV-NL en WISC-V-NL. Een intelligentietest kan afgenomen worden omwille van verschillende redenen: bij tegenvallende schoolresultaten van het kind, bij een vermoeden van hoogbegaafdheid, in het kader van terugbetaling van logopedie, in functie van een studiekeuze, …

 

De resultaten van het onderzoek worden na ongeveer twee weken naar de ouders doorgestuurd.

 

Na een onderzoek volgt indien gewenst een gesprek met de ouders voor de bespreking van de resultaten.

Met een intelligentie-onderzoek meten we de cognitieve mogelijkheden van

kinderen en jongeren aan de hand van

gestandaardiseerde testen.

Is dit niet wat je zoekt?

Misschien ben je op zoek naar een andere begeleiding? In dat geval kan je alle begeleidingen terugvinden op de onderstaande link:

 

 

 

Zie alle begeleidingen.