Therapie

Janina, psychologe

voor kinderen en jongeren

Ik ben Janina Hoste, psychologe en mama van 3 dochters.


In 2008 studeerde ik af aan UGent als klinische psychologe. Tijdens mijn opleiding specialiseerde ik me vooral in het werken met kinderen en jongeren, vanuit een ontwikkelingsgerichte en gedragsmatige invalshoek.


Ik volgde naast mijn masteropleiding een éénjarige basisopleiding in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte Kinder- en Jeugdpsychotherapie. In de afgelopen jaren volgde ik verschillende studiedagen en opleidingen om up-to-date te blijven:


  • Leertraject ‘emotionele ontwikkeling in verbinding’ (HoGent ism SENSEO)
  • Basisopleiding rond de schaal voor sociaal-emotionele ontwikkeling (A.Dõsen), aangevuld met casusgerelateerde intervisies (SENSEO)
  • Opleiding ‘Verlies - rouw en emotionele pijn bij kinderen en jongeren’ (De Bleekweide – Lut Celie)


Nadat ik afstudeerde kreeg ik de kans om aan de slag te gaan binnen het psychiatrische ziekenhuis St-Jozef te Pittem (vroeginterventie middelengebruik bij jongeren, Kinderen van Ouders met een Psychische Problematiek (KOPP) en  verslavingsafdeling). Op heden ben ik werkzaam binnen een voorziening Bijzondere Jeugdzorg voor meisjes tussen de 12 en 18 jaar.


Voor wie?

Kinderen en jongeren (7 – 18 j) samen met hun ouders of andere belangrijke (opvoedings)figuren kunnen met allerlei vragen bij mij terecht.


De ontwikkeling van kinderen/jongeren is niet voorspelbaar. Soms kan het door problemen vanuit thuis en/of school wat moeilijker gaan en voelt het kind/de jongere zich niet goed in zijn vel.


Bij problemen rond zelfbeeld en identiteit, assertiviteit, angst, faalangst, slaapproblemen, emotionele problemen (zoals verdriet, boosheid), gedragsmoeilijkheden, problematisch middelengebruik, alsook voor schoolse problemen rond motivatie, concentratieproblemen, studiekeuze kunnen jullie terecht bij mij.

BEGELEIDING OP MAAT

Tijdens een eerste gesprek brengen we samen in kaart welke moeilijkheden het kind / de jongere ervaart en beslissen we gezamenlijk of er nood is aan begeleiding.


Ik probeer in het verdere verloop van de begeleiding inzicht te krijgen in de innerlijke beleving met als doel een veilige plek te creëren waarin iedere gedachte en gevoel gehoord en gezien wordt.


De psychologische begeleiding kan bestaan uit het voeren van gesprekken of via speltherapie.


Jongere kinderen drukken hun beleving en emoties meestal uit in spelvorm. In speltherapie wordt men aangemoedigd om via verhalen, gesprekken en spel te vertellen over zijn moeilijkheden. Ik help je kind om zijn/haar emoties en ervaringen beter te begrijpen en nieuwe manieren te vinden om ermee om te gaan.


Bij jongeren zal er voornamelijk gewerkt worden via individuele gesprekken. Via de gesprekken trachten we te achterhalen wat de onderliggende triggers/motivatie zijn voor de moeilijkheden.

Een individuele begeleiding kan steeds worden gecombineerd met oudergesprekken. Via deze gesprekken kan er stil gestaan worden bij het functioneren thuis en op school. Daarnaast kan er samen stil gestaan worden bij eventuele handvaten die ondersteunend kunnen zijn. Belangrijk hierbij is dat er enkel informatie gedeeld kan worden mits de voorwaarde dat dit doorsproken is met het kind/de jongere.


Praktische info

Individuele begeleiding € 60

Gezinsgesprek € 85


Afspraken mogelijk op:

- woensdag (9u30 – 14u)

- donderdag (14u – 18u30)

- Indien deze momenten niet lukken, zoeken we een ander moment dat past in de week